Inventariseren – signaleren – communiceren – acteren - rapporteren

Datum123 is een beheeromgeving voor alles dat een (eind)datum heeft. Contracten, overeenkomsten, verplichtingen, garanties, keuringen, licenties, etc.

De gedachte achter Datum123 is simpel. Door actief alle relevante datums te beheren wordt tijd en geld bespaard. Of er worden voor hetzelfde geld betere voorwaarden bedongen. Ook pure winst. Datum123 brengt alle relevante informatie bij elkaar en berekent het juiste tijdstip voor een reminder, zodat een opzegtermijn of een einddatum nooit onopgemerkt voorbij gaat.

Datum123 is op dit moment in beta release. We gaan graag het gesprek aan met geïnteresseerden om het ideale startplaatje te schetsen. Ga naar Aanvraag of Contact om ons te benaderen voor een vrijblijvende sessie.