Inventariseren – signaleren – communiceren – acteren - rapporteren

Datum123 is een beheeromgeving voor alles dat een (eind)datum heeft. Contracten, overeenkomsten, verplichtingen, garanties, keuringen, licenties, etc.

De gedachte achter Datum123 is simpel. Door actief alle relevante datums te beheren wordt tijd en geld bespaard. Of er worden voor hetzelfde geld betere voorwaarden bedongen. Ook pure winst. Datum123 brengt alle relevante informatie bij elkaar en berekent het juiste tijdstip voor een reminder, zodat een opzegtermijn of een einddatum nooit onopgemerkt voorbij gaat.

Datum123 is volledig operationeel.
Ga voor meer informatie naar www.datum123.eu.