Assurantieadministratie voor gemeenten,
bedrijven en instellingen

AAG is dé standaardapplicatie die zorgt voor een optimale ondersteuning
t.b.v. uw verzekerings- en schademanagement.

Waarom een verzekeringsadministratie?

 

Gemeentes, bedrijven en instellingen bezitten veel gebouwen en middelen om de continuïteit van hun bedrijfsvoering te kunnen waarborgen.

Vele medewerkers zijn dagelijks in de weer om hun bijdrage aan het geheel te leveren. Bij elkaar vormt dit een kostbaar bezit waarbij de financiële en operationele risico’s van uitval substantieel kunnen oplopen. Door verzekeringen af te sluiten worden deze risico’s tot een acceptabel niveau teruggebracht. Gezien de risico’s en de bijbehorende premies is volledig inzicht in de verzekeringsportefeuille van belang. Hoe kunt u anders vaststellen of er sprake is van onder- of oververzekering?

Zelf doen of aan de verzekeraar overlaten?

Het is onze filosofie dat u het beste af bent met een eigen onafhankelijk administratie die de polissen van de verschillende verzekeraars afdekt. Menig verzekeraar biedt aanvullende diensten en services. Hier zijn 2 grote nadelen aan verbonden. Allereerst is een verzekeraar geen objectieve partij t.a.v. de produkten die zij zelf verkopen. Ten tweede zal het altijd zo zijn dat u contracten heeft met meerdere verzekeraars. Dit zou tot meerdere systemen kunnen leiden.

Ons advies

 

Zorg dat het beheer van de verzekeringsportefeuille in eigen handen gebeurt, met een integrale administratie als basis. U neemt dan een krachtige onafhankelijke positie in t.a.v. alle partijen waar u mee te maken krijgt, zowel intern als extern.