Optionele functionaliteit

Voor AAG zijn verschillende optionele modules verkrijgbaar. U kunt deze bij de initiële aanschaf meenemen, of later aanschaffen op het moment dat daar behoefte aan is.

AAGSMP - Schademeldpunt.
Decentraal melden > centraal afhandelen van schades.

Steeds vaker bestaat de behoefte om decentraal schades te melden. Denk dan bijvoorbeeld aan vandalisme, vernielingen en graffiti, maar ook aan aansprakelijkheidsstellingen van de ene naar de nadere partij. In het verlengde daarvan is het wenselijk dat een professionele afhandeling wordt geborgd bij een centrale afdeling met mensen die verstand van zaken hebben. AAGSMP is een webbased toepassing die de decentrale diensten in staat stelt hun schades online te melden om deze vervolgens centraal te behandelen.

Naast de website biedt AAGSMP de mogelijkheid om:

  • meldingen via de eigen website (of andere interne systemen) door te zetten naar AAG.
  • de mobiele app (iSMP) te gebruiken om schades op een inefficiënte manier te registeren en direct door te zetten naar AAG.

AAGArchief - Bewaren, Archiveren, Vernietigen.
Minimale versus maximale bewaartermijn.

De functionaliteit van deze module is geïnspireerd door de Archiefwet en de AVG. De gegevens van bepaalde dossiers wil men vaak een minimaal aantal jaar bewaren, waar van de kant regels zijn die maximale bewaartermijnen voorschrijven. Middels een zaaktype op dossierniveau kan AAG aan alle wensen voldoen, vanaf het aanmaken van een dossier t/m het vernietigen daarvan.

AAGRappel - Rappelering.
De juiste acties op het juiste moment.

Alarmering op belangrijke acties en taken. Bij een toenemende werkdruk wordt het steeds moeilijker om de juiste acties op het juiste tijdstip uit te voeren. De optie rappellering maakt het mogelijk om de gewenste acties vast te leggen, zodat deze niet vergeten kunnen worden. Rappels kunnen op alle niveaus vastgelegd worden.

AAGDocs - Digitaal dossier.
Het volledig digitaal maken van alle papieren dossiers.

Door de toenemende digitalisering van de gegevensstromen is er steeds meer vraag naar het koppelen van gescande documenten en andere bestanden aan verzekerings- en schadedossiers. AAGDocs maakt het mogelijk alle documenten digitaal per object of schadedossier op te slaan. Denk aan polisvoorwaarden, schadeformulieren, taxatierapporten, foto’s, video’s, uitgaande en binnenkomende correspondentie en e-mails.

AAGTijd - Tijdschrijven.
Als het van belang is de bestede uren per dossier bij te houden.

Om inzicht te krijgen in de tijd die nodig is voor het afhandelen en verhalen van schades, het aanmaken en onderhouden van verzekeringsdossiers en andere te definiëren activiteiten. De optie Tijdregistratie van AAG maakt het mogelijk per dossier, schade en/of activiteit deze bestede tijd te registreren. Met behulp van overzichten wordt inzicht verschaft in de belasting voor de behandelaars.

AAGHuisstijl - Koppeling met Smart Documents.
Brieven maken o.b.v. de voorgeschreven huisstijlsjablonen.

Het komt regelmatig voor dat het beheer van de huisstijlsjablonen centraal belegd is. Applicaties als SmartDocuments maken dit mogelijk. AAGHuisstijl zorgt ervoor dat brieven o.b.v. de dossiergegevens en de voorgeschreven sjablonen worden gegeneerd. Vaak worden deze dan automatisch in een achterliggend DMS opgeslagen. Uiteraard kunnen deze brieven via het dossier in AAG later weer worden opgeroepen.

AAGBM - Briefmanagement.
Workflow met accordering voor uitgaande brieven.

Voor bepaalde brieven is het '4-ogen-principe' belangrijk vanwege de inhoud. Denk dan bijvoorbeeld aan betalingen boven en bepaald bedrag of een juridisch getinte brief waarvan is afgesproken dat die altijd moet worden tegengelezen. AAGBM zorgt ervoor dat de betreffende brieven een vaste flow volgen voordat ze verzonden worden. Alle stappen worden netjes in het logverslag bijgehouden.

AAGDMS - Koppeling met DMS / Zaaksysteem.
Een Document Management Systemen (DMS) of zaaksysteem worden gebruikt voor het opslaan van belangrijke documenten.

Hier kan sprake zijn van twee richtingen:

  • Uitgaande correspondentie (met AAG gegenereerd o.b.v. aanwezige dossier-gegegevens) dient in het DMS te worden opgeslagen.
  • Binnenkomende stukken dienen aan een dossier gekoppeld te worden.

Voor beide gevallen geldt dat deze via de AAG-dossier efficiënt oproepbaar moeten zijn. Afhankelijk van de gebruikte DMS heeft AAG hier oplossingen voor. Vaak wordt deze optie gebruikt in combinatie met AAGDocs en AAGHuisstijl.

AAGCB - Koppeling met Centraal beheer (t.b.v. het Wagenpark).
Uitwisselen van wagenpark-gegevens met Centraal Beheer Achmea.

De gegevensuitwisseling met Centraal Beheer Achmea inzake bedrijfswagenpark/werkmaterieel zorgt ervoor dat de aangebrachte mutaties in AAG automatisch bij Centraal Beheer Achmea worden verwerkt. Dat scheelt veel werk en voorkomt fouten.