De modules van AAG

AAG staat voor Assurantie Administratie voor Gemeenten, Bedrijven en Instellingen. Deze oplossing ondersteunt alle processen die zich binnen verzekerings- en schade management kunnen manifesteren. Met recht mag gesteld worden dat AAG de meest complete oplossing is die binnen de Nederlandse markt te vinden is.

Polisadministratie.
Bevat alle voorkomende polissen en hun specifieke kenmerken.

De complexiteit van het vastleggen van alle soorten verzekeringspolissen wordt door AAG vereenvoudigd en beheersbaar gemaakt. Premies kunnen naar verzekerde waarde, maar ook naar aantal personen worden berekend. Kortlopende, doorlopende polissen zoals, ongevallen-, transport-, reis-, kunst-, en evenementsverzekeringen kunnen - ongeacht welke verzekeraar - vastgelegd worden. Signalering op aflopende polissen zijn van belang voor het up-to-date houden van de registratie.

Brandverzekering.
Legt alle objecten en inventaris binnen het brandcontract vast.

In deze module worden alle mutaties en schades aan opstal en inventaris geregistreerd, inclusief bijbehorend fotomateriaal. De beveiliging kan per object worden beschreven. De periodieke doorbelasting naar de budgethouders vindt plaats op basis van overzichten op kostenplaats of door middel van een optionele koppeling met uw financiële administratie. Een geavanceerde raadpleegfunctie biedt de mogelijkheid om via vele ingangen actuele en gearchiveerde objecten snel en overzichtelijk weer te geven.

Wagenpark en Werkmaterieel.
Het vastleggen van motorrijtuig- en werkmaterieelgegevens.

Het bedrijfswagenpark en het werkmaterieel wordt met zijn specifieke kenmerken vastgelegd op beheerder en categorie. Mutaties worden op een simpele, uniforme manier doorgevoerd. Schades en beveiligingen kunnen per object worden vastgelegd. Een flexibele raadpleegfunctie en diverse rapportagemogelijkheden geven inzicht in de geadministreerde gegevens.

Apparatuur.
Gericht op de instrumentenpolis, zoals computers, printers en audiovisuele hulpmiddelen.

In dit onderdeel van AAG wordt alle apparatuur vastgelegd. Premies worden op basis van categorie en verzekerde waarde toegekend. De overzichten en rapportages maken het mogelijk om per organisatie-eenheid vast te stellen of de apparatuur wel of niet verzekerd moet worden.

Schade aan eigendommen.
Richt zich specifiek op het verhalen van (onverzekerde) schades veroorzaakt door derden.

Schade aan Eigendommen richt zich op het verhalen van kosten bij partijen die het eigendom van de gemeente hebben beschadigd. Een (digitaal) dossier wordt aangelegd om de afhandeling van de verhaalszaak in goede banen te leiden. Denk aan gegevens van veroorzakers en gedupeerden, belangenbehartigers, kostenspecificaties, betalingsregelingen, getuigen, maar ook aan standaardcorrespondentie. Via de aanwezige rapportages kan het management worden geïnformeerd. Verhaalszaken kunnen erg complex zijn, derhalve zijn bij de schaderegistratie alle benodigde facetten voorhanden.

Schade aan derden.
Richt zich specifiek op het behandelen van schadeclaims van derden.

Schade aan Derden richt zich op het afhandelen van claims die door derden (gedupeerden) worden ingediend. Een (digitaal) dossier wordt aangelegd om de afhandeling van de verhaalszaak in goede banen te leiden. Denk aan gegevens van veroorzakers en gedupeerden, belangenbehartigers, kostenspecificaties, betalingsregelingen, getuigen, maar ook aan standaardcorrespondentie. Via de aanwezige rapportages kan het management worden geïnformeerd. Verhaalszaken kunnen erg complex zijn, derhalve zijn bij de schaderegistratie alle benodigde facetten voorhanden.

Helpfunctie & Kennisbank.
Zonder goed naslagwerk is het onmogelijk om alle ins & outs van AAG helder te krijgen. AagWiki is een online kennisbank die regelmatig door zowel de gebruikers, als de medewerkers van Bentis gebruikt wordt om de werking van AAG te verifiëren. Het heeft een levend karakter. Dat betekent dat de inhoud gevraagd en ongevraagd wordt aangepast. De artikelen zijn gekoppeld aan bepaalde schermen van AAG. Dus wil je iets weten over een bepaalde scherm, dan wordt automatisch het juiste kennisartikel geopend.

Office Integratie & Management Rapportage.
Koppeling met Word en Outlook.
Flexibele Excelrapportages en Dashboardfuncties.

Microsoft Word wordt ingezet voor het generen van correspondentie op basis van de gegevens in AAG. Deze documenten worden binnen AAG of het DMS opgeslagen en kunnen direct vanuit AAG opgeroepen worden. De koppeling met Outlook is zeer efficiënt uitgewerkt. Het versturen van dossierinfo of het koppelen van mails (of de meegezonden bijlages) is een kwestie van een paar klikjes. De integratie met Excel zorgt ervoor dat ad hoc iedere gewenste AAG-rapportage verder bewerkt kan worden voor belanghebbenden. Exports die vaker terug komen worden in sjablonen vastgelegd. Meerdere dashboards geven direct inzicht in de status van de werkvoorraad. Kritieke Prestatie Indicatoren kunnen op die manier op de voet gevolgd worden.